• Home
  • Załóż konto

1Zanim założysz konto

Sprawdź wymagania oraz dokumenty jakie należy przedstawić aby otrzymać pakiet mieszkańca. Jeśli spełniasz wymogi programu, zaznacz twierdząco co najmniej jedną z poniższych odpowiedzi, przejdź dalej i "załóż konto"

  • Rozliczam podatek PIT w Urzędzie Skarbowym w Poddębicach
    Do weryfikacji konieczne będzie dołączenie:
    • pierwszej strony formularza podatkowego za ostatni rok rozliczeniowy z wpisanym adresem zamieszkania w Poddębicach.
  • Jestem zameldowany w Gminie Poddębice na pobyt stały lub czasowy
    Zameldowanie zostanie zweryfikowane w Urzędzie