• Home
  • Lista aktualności

Poddębicka Karta Mieszkańca

Wprowadzamy Kartę Mieszkańca w Poddębicach! Posiadanie karty uprawniać będzie mieszkańców Gminy Poddębice do skorzystania z ulg i zniżek, których udzielać będą Partnerzy programu.